Ardjoena, Arjuna, Mythologie India, Sophistica, Sophist, sophists, sophism, Heraclitus, panta rei, philosophy, politics, ideology, Ayn Rand, libertarians, Aristotales, Plato, Socrates, Alexander the Great, Edward de Bono, Parallel Thinking, atom, science, laws, zelf-realisatie zelf realisatie wegen tot verlichting, essentie, het absolute, filosofie, tao
 panta rei

Heraclitus leefde van 536 tot 470 Voor Christus en is een bekende klassieke Filosoof. Hij vatte zijn filosofie samen in slechts twee woorden : Panta Rei, letterlijk : Alles Stroomt, of alles is verandering.
Heraclitus stelde dat alles constant verandert, van het kleinste zandkorreltje tot de sterren aan de hemel. Slechts verandering zelf is werkelijk, ieder ding (object) is in wezen slechts een product van de verbeelding van de mens.

Deze filosofie van Heraclitus impliceert dat alle wetten statisch en dus kunstmatig zijn - wetten kunnen de werkelijkheid niet weergeven, noch kunnen ze de werkelijkheid vorm geven, ten minste niet bevredigend. Ongelukkigerwijze zijn Panta Rei en de impact daarvan op politiek en levensbeschouwing zogoed als uitgewist door achtereenvolgende culturen.

De Politieke konsekwentie van de filosofie van Heraclitus werd aangevallen door achtereenvolgende Griekse Filosofen, met name door Plato (427-347 vc), die in absolute waarheid geloofde en beweerde dat een Perfecte Staat kon worden ingericht door gebruik te maken van Perfecte Wetten (de Republiek). Plato was een volgeling van Socrates (469-399 vc), die een denkwijze ontwikkelde die we Kritiese Analyse kunnen noemen. Socrates wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne wetenschap.

De zogenaamde Sophisten kunnen als de opvolgers van Heraclitus beschouwd worden, maar ongelukkigerwijze is er maar weinig van hun werk bewaard gebleven, aangezien het systematisch door de volgelingen van Plato werd bestreden. De Sophisten werden als vreemdelingen beschouwd, die vijandig zouden staan tegenover Athene en de wijze waarop in Athene met dergelijke zaken werd omgegaan.

Plato stond ook onder sterke invloed van Pythagoras (ca.580-ca.500 vc) (in Nederland soms ook Piet Apenkwast genoemd), die vaak beschouwd wordt als de aanstichter van de moderne wiskunde en meetkunde. De Stelling van Pythagoras stelt dat in een rechthoekige driehoek, het kwadraat van de hypothenusa altijd gelijk is aan de som van de kwadraten van de andere twee zijden. De volgelingen van Pythagoras beweerden toen reeds dat de Aarde een bol is, die op een voorspelbare wijze rond de Zon draait. Meer algemeen stelden deze volgelingen dat nummers (gemeten en berekende waarden) de Ware Natuur van de dingen zijn en dat alle relaties (interacties) slechts numeriek zijn uit te drukken.

Aristoteles (384-322 vc) was 19 jaar lang een volgeling van Plato, waarna hij de leeraar werd (343-334 bc) van Alexander de Grote, die een diktatuur vestigde die in zijn geboorteland MacedoniŽ begon, alle Griekse staten (inclusief de republiek Athene) en dat zich uitstrekte tot in Egypte and India.

De erfenis van deze dictatoriale denkwijze omvat thans de gehele Westerse Wereld. Tot in de 40-er jaren van de 20e eeuw, geloofden wetenschappers in het algemeen dat wanneer men maar doorging met een object te ontleden, men uiteindelijk aan zou komen bij de fundamentele bouwstenen der materie die zelf onsplijtbaar zouden zijn. Dus dat materie opgebouwd was uit Atomen (A-tomos, Grieks voor onsplijtbaar). Toen uiteindelijk Atomen toch ook weer splijtbaar bleken, ontwikkelden de moderne wetenschappers modellen zoals de Relativiteitstheorie, Quantum Fysica en de Chaos Theorie. Het argument hierbij was da deze modellen bliijkbaar beter in staat zijn de werkelijkheid te beschrijven (benaderen) dan die Statische Absolute waarheid, die de Plato-dictators voorstaan.

Wanneer je meer wilt weten over Panta Rei, Sophisme en belang stelt in het herwaarderen van IdeologieŽn en FilosofieŽn klik dan eens op onderstaande afbeelding van Heraclitus van Ephesus.

[Bron: www.optionality.net/pantarei/ ]


Heraclitus of Ephesus (Muziek Beatles: Let It Be)

"Alles stroomt en niets is blijvend; alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde."

"Men kan nimmer twee maal in dezelfde rivier afdalen, want onophoudelijk stromen er weer andere wateren door."

"Veel bestuderen levert nog niet automatisch begrijpen op."

"Dit Universum, dat wij samen delen, is niet door iemand gemaakt hetzij Mens of God, maar het is er altijd geweest, is nu, en zal altijd zijn, een eeuwig, zichzelf onderhoudend vuur."

"Dingen worden voortdurend omgezet in vuur en vuur weer in dingen, zoals ook goud wordt omgezet in handelswaar en handelswaar weer in goud."

"Het Schoonste Universum is toch alleen maar een berg rommel zonder enige ordening."


Aantal site-hits : Ga naar Easycounter-site. sinds 8-01-2008